פטנטים והגנות

לכל מאן דבעי

הנדון: המצאות

ממציא: דוד מנשס

חברה: מוצרי תחכום בע"מ

אנו מאשרים כי ישנן עבור הממציא/החברה הנדונה 5 המצאות במספר מדינות בעולם ובישראל עבור

.1 פטנט " – קולף שום "

.2 פטנט " – מנגנון קיטור מובנה במערכות חימום מי שתייה למטבח "

.3 פטנט " – מנגנון קיטור משופר "

.4 פטנט " – להבים אוניברסלים ואביזרים נלווים למעבד מזון "

.5 בקשת פטנט " – מערכת ושיטה להפרדת נוזל "

בברכה

גולד פטנטים ויעוץ כלכלי בע"מ